Vượt thiên hà – TeaMobi cực đỉnh

Điều khiển phi thuyền, tránh những viên đá vũ trụ như lao thẳng vào mình,…hãy vượt qua thiên hà với ý chí và thần kinh thép.Những tảng đá vũ trụ bay nhanh với những quỹ đạo không xác định làm bạn phải luôn tập trung mà thật nhanh tay.

Vượt thiên hà

waptaigame.comTải về máy.jar

Tải game Vượt thiên hà – TeaMobi

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.